Sinds 1921

Invoeren in Zwitserland

Invoeren in Zwitserland?

Normaal gesproken kunt u, wanneer u goederen wilt invoeren in Zwitserland, tegen nogal wat problemen aanlopen. Het kan zelfs zo zijn dat u helemaal niet geholpen wordt aan de grens. Wij hebben een groot netwerk, ook binnen Zwitserland, waardoor wij makkelijk de inklaring voor u in Zwitserland kunnen verzorgen.

De voordelen voor u zijn:

  • geen lange wachttijden aan de grens, waardoor u sneller levert aan uw klant;
  • lagere kosten. 

Exporteren naar Zwitserland met exportdocument en EUR1

Wanneer u goederen in wilt voeren in Zwitserland, moet er vanuit Nederland een exportdocument worden opgemaakt. Ook zal uw klant van u verlangen dat u een EUR1 certificaat meelevert. Hiermee hoeft uw klant namelijk minder of zo mogelijk geen invoerrechten te betalen.

EUR1

De Europese Unie heeft een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen (ook voor het invoeren in Zwitserland) waardoor de klant geen invoerrechten of een verlaagd tarief aan invoerrechten betaalt. Uw klant zal meestal van u verlangen dat u het EUR1 certificaat meelevert met de goederen.

Het EUR1 digitaal aanvragen?

Wanneer u een EUR1 wilt op laten maken, moet bewezen worden dat de goederen grotendeels in Europa vervaardigd zijn. Je moet hiervoor bewijslast aandragen bij de Kamer van Koophandel. Voorheen kon u met het EUR1 certificaat en uw bewijslast langs gaan bij de Kamper van Koophandel, maar dit is echter afgeschaft. U kunt het alleen nog maar via de post inzenden. Dit kan de nodige vertraging opleveren. Daarnaast is ook de regelgeving omtrent het EUR1 nogal complex. Wij hebben een applicatie, waardoor wij het EUR1 digitaal voor u kunnen aanvragen.

Digitaal het EUR1 aanvragen heeft als voordelen voor u:

  • veel sneller, binnen enkele uren hebben wij het EUR1 gereed;
  • kosten besparend, u heeft geen rijwerk meer en KvK kosten zijn lager.

Note: tot slot dient het EUR1 geldig gemaakt te worden bij de douane. 
Note: voor goederen met een waarde lager dan €6000 euro hoeft geen EUR1 te worden opgemaakt maar kan gewerkt worden met een factuurverklaring. 

Exportdocument

Omdat de douane wil weten wat er geëxporteerd wordt naar Zwitserland, dient u, naast het EUR1, ook een juist exportdocument op te laten maken. Met dit document toont u aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit is ook noodzakelijk voor uw BTW (omzetbelasting) administratie.

Wij kennen verschillende exportdocumenten:

  • definitieve export: uw goederen verlaten de Europese Unie definitief;
  • tijdelijke export: u verzendt uw goederen op tijdelijke basis buiten de Europese Unie;
  • weder uitvoer: goederen hebben een bewerking ondergaan en gaan terug naar het land van herkomst.

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?
  • zodra goederen wederuitgevoerd worden invoerrechten en omzetbelasting terug gevraagd kunnen worden?

Voor meer informatie over Importeren in Zwitserland of andere douanetechnische vraagstukken staan wij u graag telefonisch te woord of kunt u altijd vrijblijvend langskomen.

Geef een reactie

-->
-->