Sinds 1921

Factuurverklaring EUR1

Factuurverklaring EUR1

Zoals u misschien weet heeft de Europese Unie een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen waarbij men in bepaalde gevallen geen invoerrechten hoeft te betalen. Als leidraad kan worden aangehouden: goederen dienen van Europese Origine te zijn. Het EUR1 certificaat dient dan meegeleverd te worden met de goederen. Het traject voor het aanvragen van het EUR1 certificaat is vrij tijdrovend. Het EUR1 dient te worden opgemaakt, bewijsmateriaal dient bij de Kamer van Koophandel te worden aangeleverd, vervolgens moet het EUR1 gestempeld worden bij de douane. U zult begrijpen dat dit tijdrovend is en kosten met zich meebrengt. Voor goederen met een factuurwaarde lager dan €6000,– euro mag een factuurverklaring EUR1 op de factuur worden gezet, welke dienst doet als EUR1.

Opzet factuurverklaring EUR1

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr……..(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ……………….(2) oorsprong zijn.

 cumulatie met ……………………………… (naam van land/landen)

 geen cumulatie (3)

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization no………(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated , these products are of ………………(2) preferential origin.

 cumulation applied with ………..(name of the country/countries)

 no cumulation applied (3)

Welke landen doen met deze handelsovereenkomst mee?

 • Noorwegen;
 • IJsland;
 • Zwitserland;
 •  Marokko;
 • Algerije;
 • Egypte;
 • Libanon;
 • Jordanië;
 • Syrië;
 • Israël;
 • Zuid-Afrika;
 • Mexico;
 • Chilli;
 • Etc.

Vanuit bovengenoemde landen naar de Europese Unie

Wanneer u goederen koopt uit een van bovengenoemde landen gelden over het algemeen dezelfde voorwaarden. U dient te zorgen dat men het EUR1 mee levert of wanneer de waarde lager is dan €6000,– men een factuurverklaring EUR1 vermeldt op de factuur.

 

 

 

Geef een reactie

-->
-->