Vervoer / doorvoer

Vervoersdocument (T1) Vanuit de (haven) haven tot eindbestemming… Uw goederen komen aan in de haven (bijvoorbeeld Rotterdamse haven, Schiphol of Antwerpen) vanuit een niet EU-lidstaat. Het kan om diverse redenen wenselijk zijn uw goederen op een vervoersdocument (T1) te zetten en bij u af te leveren: is handelingssnelheid erg belangrijk? Handelingssnelheid kan van belang zijn […]