ATA carnet

Wanneer een ATA carnet? Een ATA carnet kan in een aantal gevallen handig zijn wanneer goederen tijdelijk uitgevoerd en ingevoerd moeten worden (vanuit de EU naar een niet EU-lidstaat). Het ATA Carnet heeft als voordeel dat u geen BTW, invoerrechten of borgsommen betaalt in het land van bestemming. Verder worden douaneprocedures vereenvoudigd. In een aantal […]

Export van goederen

Export…. Wanneer u goederen verkoopt aan uw klant en de goederen worden buiten de Europese Unie verstuurd, dient een exportdocument opmaakt te worden. De douane wil immers weten wat geëxporteerd wordt. U toont met het exportdocument aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit is ook van belang voor uw BTW (omzetbelasting) administratie. […]