Sinds 1921

Douane entrepot

Douane entrepot U

In een douane entrepot, tegenwoordig veelal douane entrepot C, kunt u goederen voor onbepaalde tijd opslaan. Misschien krijgt u regelmatig, van uw klanten, de vraag om goederen in een douane entrepot op te slaan? Zonder deze in te klaren in de Europese Unie? Op dit ogenblik hebben wij ruimte in ons douane-entrepot.  

Wanneer kan een douane entrepot U interessant zijn voor u?

Een douane entrepot kan interessant zijn wanneer:

 • u reeds in het bezit bent van een loods maar de vraag vanuit klanten krijgt deze tijdelijk of voor een langere tijd op te slaan zonder deze douanetechnisch in te voeren;
 • u goederen inkoopt vanuit een niet EU-lidstaat (buiten de Europese Unie) en deze grotendeels buiten de Europese Unie weer verkoopt;
 • u wilt wachten tot nadere bestemming van de goederen;

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Wij kunnen wij u helpen bij het aanvragen van het douane entrepot en hulp bieden bij het beheren hiervan.

Wanneer u een douane entrepot U heeft, zult u op diverse vlakken douane-technische ondersteuning nodig hebben o.a.:

  • opmaken transitdocumentatie (T1) bij inslag en uitslag entrepot;
  • opmaken douane-inslag document (IM7);
  • daar waar nodig import documentatie;
  • daar waar nodig export documentatie;

Nadere informatie bron: www.belastingdienst.nl

Een douane entrepot type U is een particulier douane entrepot. Dat wil zeggen dat alleen de beheerder van het douane entrepot er goederen in kan opslaan. Die goederen hoeven overigens niet zijn eigendom te zijn: hij kan ook voor anderen goederen opslaan. Ook dan blijft de entreposeur tegenover de Douane verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen. De entreposeur is ook degene die een zekerheid moet stellen bij de Douane.

Opslagduur

In een douane-entrepot type C kunnen goederen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Wie kan gebruikmaken van een douane entrepot type U?

Alleen de beheerder (entreposeur) mag gebruikmaken van het douane entrepot type C.

Waar kan het douane entrepot type U worden gevestigd?

Omdat er door de Douane fysieke controle-activiteiten plaatsvinden, moet een douane entrepot type U in de buurt van een douanekantoor gevestigd zijn. Als de Douane aan de hand van de voorraadadministratie meer administratieve controle kan verrichten, dan is de vestigingsplaats minder belangrijk.

Toezicht

De Douane oefent bij een douane entrepot type U zowel fysiek als administratief toezicht uit. De mate van betrouwbaarheid die de voorraadadministratie biedt, bepaalt welke vorm van toezicht zal worden uitgeoefend. Naarmate de voorraadadministratie meer waarborgen biedt, zal meer administratief toezicht worden uitgeoefend en zullen de goederenbewegingen met name administratief worden gevolgd. Als de voorraadadministratie minder waarborgen biedt, dan zal met name fysiek toezicht worden uitgeoefend.

Voorraadadministratie

Bij een douane entrepot type C moet een voorraadadministratie worden bijgehouden door de beheerder. Alle in- en uitslagen moeten in de voorraadadministratie worden opgenomen.

Gebruikelijke behandelingen

Met goederen die u opslaat in een douane entrepot, mag u in principe niets doen.
Wel mogen goederen gebruikelijke handelingen ondergaan, mits daarvoor toestemming is verleend.
Denk daarbij aan:

 • eenvoudige verrichtingen om goede staat te verzekeren: luchten, uitspreiden, drogen, schoonmaken, herstellen van verpakkingen. Voorraadopneming of monsteropneming etc;
 • om presentatie of handelskwaliteit van de goederen te verbeteren: bijv. het assembleren en monteren van toebehoren aan een afgewerkt artikel, het ontzilten van huiden, verwijderen van pitten, verdunnen van vloeistoffen etc;
 • voorbereiden voor distributie: o.a. afstellen en instellen, verpakken, sorteren, gebruiksklaar maken, behandeling tegen roest etc.

Geef een reactie

-->
-->