Sinds 1921

Exporteren naar Zwitserland

Exporteren naar Zwitserland met exportdocument en EUR1

Wanneer u goederen wilt exporteren naar Zwitserland, dient een exportdocument opmaakt te worden. Ook verlangt uw klant dat het EUR1 certificaat meegeleverd wordt. Met het EUR1 hoeft uw klant minder of zo mogelijk geen invoerrechten te betalen.

EUR1

De Europese Unie heeft een handelsovereenkomst afgesloten met een aantal landen waardoor u of uw klant geen invoerrechten of een verlaagd tarief aan invoerrechten betaalt. Uw klant zal meestal van u verlangen dat u het EUR1 certificaat meelevert met de goederen.

Het EUR1 digitaal aanvragen?

Net als bij het CVO was het gebruikelijk met het EUR1 en bewijslast naar de Kamer van Koophandel te gaan. Deze faciliteit bestaat niet meer. U kunt dit slechts nog per post naar de Kamer van Koophandel sturen. Voor u een enorme vertraging.

Onze applicatie om het EUR1 aan te vragen, met als voordelen voor u:

  • veel sneller, binnen enkele uren hebben wij het EUR1 gereed;
  • kosten besparend, u heeft geen rijwerk meer en Kvk kosten zijn lager.

Note: goederen dienen grotendeels in de Europese Unie vervaardigd te zijn. Tot slot dient het EUR1 geldig gemaakt te worden bij de douane. 

Note: goederen met een waarde lager dan €6000 euro hoeft geen EUR1 te worden opgemaakt maar kan gewerkt worden met een factuurverklaring. 

Exportdocument

Naast het EUR1 dient, voor het exporteren naar Zwitserland, ook het exportdocument opgemaakt te worden, de douane wil immers weten wat geëxporteerd wordt. U toont met het exportdocument aan dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit is ook van belang voor uw BTW (omzetbelasting) administratie.

Wij kennen verschillende exportdocumenten:

  • definitieve export: uw goederen verlaten de Europese Unie definitief;
  • tijdelijke export: u verzendt uw goederen op tijdelijke basis buiten de Europese Unie;
  • weder uitvoer: goederen hebben een bewerking ondergaan en gaan terug naar het land van herkomst.

Wist u dat…

  • met een tijdelijk exportdocument, uw goederen bij terugkomst kunnen worden ingevoerd zonder invoerrechten of omzetbelasting te betalen?
  • zodra goederen wederuitgevoerd worden invoerrechten en omzetbelasting terug gevraagd kunnen worden?

Exporteren naar Zwitserland?

Normaliter loopt u als bedrijf of als transporteur tegen nogal wat problemen aan op de of Zwitserse grens. Het is zelfs zeer goed mogelijk dat u niet geholpen wordt. Exporteren samen met Jac Goenee is de oplossing. Dankzij ons netwerk zijn wij in staat om naast de exportdocumenten ook de inklaring in Zwitserland te verzorgen.

De voordelen voor u zijn:

  • geen lange wachttijden aan de grens, waardoor u sneller levert aan uw klant;
  • lagere kosten.

Voor meer informatie over exporteren naar Zwitserland of andere douanetechnische vraagstukken staan wij u graag telefonisch te woord of kunt u altijd vrijblijvend langskomen.

Geef een reactie

-->
-->